I detta projekt analyseras den kommunala variationen av äldreomsorgens täckningsgrad över tid. Studien visar att åtstramningarna inom den svenska äldreomsorgen har lett till att äldreomsorgen framstår som mindre universell, men samtidigt har den tidigare trenden mot ökade kommunala skillnader brutits och den centrala staten har stärkt sin roll. Projektet är avslutat 2010.

Publikationer från projektet:

Trydegård G-B & Thorslund M (2010) One uniform welfare state or a multitude of welfare municipalities? The evolution of local variation in Swedish eldercare. Social Policy & Administration vol 44 (4) 495-511.

Presentationer vid internationella konferenser:

Gun-Britt Trydegard/Mats Thorslund (2009) Variations in local social policies on old age care – the case of Sweden. Invited presentation at the International Conference Local Social Policy – Concepts, Types and Governance, University of Hamburg, 24-25 April 2009