Kontaktperson: Astrid Schlytter

I Sverige genomförs nu en stor socialpolitisk reform som fokuserar på myndigheters arbete med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, där hedersrelaterat våld och förtryck är ett område.

Forskningsområdet tar upp skillnader mellan mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld är framförallt riktat mot det egna barnet, dottern. Det är en familjeangelägenhet att dottern är oskuld när hon gifter sig. Detta är ett absolut krav som även lett till krav från släkt, närmaste omgivning om att familjen ska att ta livet av sin dotter. Flickor i dessa familjesammanhang lever ofta med stor rädsla och är mycket ensamma. Bara att berätta för utomstående betraktas ett hot mot familjens heder och kan bestraffas hårt.

Hedersrelaterat våld är en stor utmaning för det sociala arbetet och rör såväl det sociala arbetets metoder som lagstiftning. Förutom dessa aspekter rör forskningen barn- och tvångsäktenskap, ungdomars egna erfarenheter av att få samhällets hjälp, pojkars dubbla roller som offer och förövare förutom problematikens omfång bland ungdomar.

De som ingår i forskargruppen är Hanna Linell, Mariet Ghadimi, Sara Högdin, Annika Jemteborn, Devin Rexvid och Astrid Schlytter.