Vid institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom nedanstående områden, där det inom ramen för dessa finns olika forskningsgrupper och -program.

  • Barn, ungdom och familj. Läs mer
  • Försörjningsproblematik och socialbidragstagande. Läs mer
  • Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Läs mer
  • Missbruk av alkohol och droger. Läs mer
  • Om hedersrelaterat våld och förtryck i en svensk kontext. Läs mer
  • Socialpsykiatri. Läs mer
  • Socialt arbete: Organisation och profession. Läs mer
  • Substansbruk. Läs mer
  • Åldrande, funktionshinder, omsorg. Läs mer
Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin