Kontaktperson: Marie Sallnäs

Forskningsområdet socialt arbete med barn, ungdomar och familjer berör exempelvis barns och ungas uppväxtvillkor med särskilt fokus på utsatta grupper, ungdomar med beteendeproblem som missbruk och kriminalitet samt skolsociala problem och familjerelaterade svårigheter. Studier av samhällets och i synnerhet socialtjänstens insatser för barn, ungdomar och deras familjer är centrala. En övergripande fråga är dessa insatser står i relation till utsatthetens villkor för de grupper de riktar sig till. Frågor som beforskas är hur insatserna utförs och organiseras, på vilka idéer och förutsättningar de vilar, hur de uppfattas av de berörda samt vilka resultat de leder till.

De som ingår i forskargruppen är: Peter Andersson, Maria Andersson Vogel, Åsa Backlund, Hilma Forsman, Hanna Linell, Tommy Lundström, Stefan Wiklund, Francesca Östberg.