Kontaktperson: Marta Szebehely

Aktuellt projekt: Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid

Den största delen av socialtjänstens verksamhet utgörs av insatser för äldre människor och personer med funktionsnedsättningar. Dessa områden har en central plats även inom forskning och utbildning vid institutionen för socialt arbete. Vid institutionen pågår forskning om åldrande, funktionshinder och omsorg i vid mening. Forskningen har stor metodologisk bredd. Den omfattar kvalitativt inriktade studier baserade på deltagande observationer och intervjuer med äldre, med personer med funktionsnedsättningar och med personal på olika nivåer, analyser av policydokument och andra texter liksom kvantitativa analyser av befolkningsbaserade surveystudier och enkäter till personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Sedan år 2007 utgör institutionens sociala äldreforskning tillsammans med psykologisk kognitiv åldrandeforskning ett av universitetets profilområden: Åldrandets kognitiva och sociala aspekter. Institutionen är även en av tio samarbetspartners i ett nordiskt excellenscenter, REASSESS: Reassessing the Nordic Welfare Model. (www.reassess.no) Inom detta center är Marta Szebehely huvudansvarig för delområdet Care in ageing and diversifying societies.

Flera projekt bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet Omsorg i omvandling där ett tiotal av institutionens doktorander och seniora forskare är verksamma. I programmet, som leds av professor Marta Szebehely, sammankopplas feministiskt inriktad omsorgsforskning, socialpolitisk välfärdsforskning och forskning om välfärdstjänsternas organisering i studier av omsorg som vardagserfarenhet och som politikområde. Inom programmet pågår bland annat forskning om omsorgspersonalens arbetsvillkor och studier av offentliga, privata och informella omsorgsinsatser för äldre. I några projekt jämförs den svenska äldreomsorgen med andra länders omsorgslösningar och i andra projekt kontrasteras äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättningar.