Socialt arbete som forskningsdisciplin omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Man analyserar också de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Institutionens forskning täcker ett stort område, men tyngdpunkten ligger på det sociala arbetets organisering, behandling av missbruk, socialt arbete med barn och unga samt med äldre människor.