Nedan finner du seminarier och grupper som på olika sätt arbetar med forskning och utveckling, även utveckling av utbildningen. Vissa av grupperna är mer formaliserade, medan andra snarare är mer lösliga och utan formella konturer.

Addiction Research Group (ARG)

Forskning kring alkohol- och narkotikamissbruk

Anders Bergmark, Mats Ekendahl, Lena Hübner, Patrik Karlsson, Lisa Skogens, Ninive von Greiff, Josefin Månsson, Alexander Björk

Barn och ungdomsseminarium

Sammankallande: Tommy Lundström
Åsa Backlund; Francesca Östberg; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Hélène Lagerlöf; Thomas Öhlund; Anna Hollander; Michael Tärnfalk; Ylva Weitz; Maria Andersson Vogel; Stefan Wiklund; Katarina Alexius; Carolina Øverlien

Feministiskt Socialpolitiskt seminarium (FemSem)

Sammankallande: Maria Andersson Vogel och Klara Hussénius
Maria Andersson Vogel, Helene Brodin, Sara Erlandsson, Klara Hussénius, Elin Peterson, Anneli Stranz, Rebecka Strandell, Petra Ulmanen, Francesca Östberg

Feministisk Tisdag

Sammankallande: Maria Andersson Vogel och Klara Hussénius 
Läs mer om seminariet

FÄ-gruppen

Sammankallande: Evy Gunnarsson
Lärare och forskare inom området funktionshinder-äldre.

Hedersrelaterat våld och ungdomar

Sammankallande: Astrid Schlytter
Mariet Ghadimi, Sara Högdin, Annika Jemteborn, Devin Rexvid

Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete

Katarina Alexius, Anna Hollander, Pia Kjellbom, Eva Fromholz, Michael Tärnfalk

Konkurrensutsättning och privatisering inom socialtjänstens individ och familjeomsorg

Stefan Wiklund Marie Sallnäs, Tommy Lundström, Gabrielle Meagher

Kontroll och tillsyn av samhällsvård för barn

Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, David Pålsson

Omsorgsforskargruppen

Forskning kring omsorg om äldre och funktionshindrade.
Sammankallande: Marta Szebehely
Sara Erlandsson, Evy Gunnarsson, Lis Bodil Karlsson, Elin Peterson, Ann-Britt Sand, Palle Storm, Viveca Selander, Anneli Stranz, Rebecka Strandell, Gun-Britt Trydegård, Petra Ulmanen
Läs mer om omsorgsforskargruppen här

Skola och socialt arbete

Mariet Ghadimi, Katarina Gustafson, Hélène Lagerlöf, Sara Högdin, Åsa Backlund, Ylva Weitz

Socialpsykiatriska seminariet

Sammankallande: Alain Topor
Anne Denhov, Amanda Ljungberg, David Matscheck, Katarina Piuva

Substansbruksgruppen (SUG)

Sammankallande: Mats Ekendahl
Alexander Björk, Karin Heimdahl, Sofia Härd, Patrik Karlsson, Josefin Månsson, Eva Samuelsson, Anneli Silvén Hagström, Lisa Skogens, Ninive von Greiff

Läs mer om SUG här

Tisdagsseminarium

Sammankallande: Maria Andersson Vogel och Lars Brännström
Allmänt högre seminarium för samtliga institutionens forskare