Nedan finner du seminarier och grupper som på olika sätt arbetar med forskning och utveckling, även utveckling av utbildningen. Vissa av grupperna är mer formaliserade, medan andra snarare är mer lösliga och utan formella konturer.

Addiction Research Group (ARG)

Forskning kring alkohol- och narkotikamissbruk

Anders BergmarkLena Hübner, Patrik Karlsson, Lisa Skogens, Ninive von Greiff, Josefin Månsson, Alexander Björk

Barn och ungdomsseminarium

Sammankallande: Stefan Wiklund
Anneli Silvén Hagström, Carolina Øverlien, David Pålsson, Devin Rexvid, Emelie Shanks, Evelina Fridell Lif, Francesca Östberg, Hanna Linell, Hedvig Nylén, Hilma Forsman, Ida Nilsson, Katarina Thorén, Lars Brännström, Marie Sallnäs, Peter Andersson, Sibel Korkmaz, Stefan Wiklund, Stina Michelson, Thomas Öhlund, Tommy Lundström, Åsa Backlund

Feministiskt Socialpolitiskt seminarium (FemSem)

Sammankallande: Klara Hussénius
Helene Brodin, Sara Erlandsson, Klara Hussénius, Elin Peterson, Anneli Stranz, Rebecka Strandell, Petra Ulmanen, Francesca Östberg

Hedersrelaterat våld och ungdomar

Sammankallande: Hanna Linell
Mariet GhadimiAstrid Schlytter

Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete

Eva Fromholz

Konkurrensutsättning och privatisering inom socialtjänstens individ och familjeomsorg

Stefan Wiklund Marie Sallnäs, Tommy Lundström, Gabrielle Meagher, Emelie Shanks, David Pålsson

Kontroll och tillsyn av samhällsvård för barn

Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, David Pålsson

Longitudinella studier i socialt arbete (LISA)

Sammankallande: Lars Brännström

Omsorgsforskargruppen

Forskning kring omsorg om äldre och funktionshindrade.
Helene Brodin, Sara Erlandsson, Elin Peterson, Tine RostgaardNicoline Roth, Ulla-Karin Schön, Palle Storm, Anneli Stranz, Rebecka Strandell, Marta Szebehely, Petra Ulmanen

Socialpsykiatriska seminariet

Sammankallande: Alain Topor
Anne Denhov, David Matscheck, Katarina Piuva

Läs mer om socialpsykiatriska seminariet här

Substansbruksgruppen (SUG)

Sammankallande: Mats Ekendahl
Alexander Björk, Karin Heimdahl, Sofia Härd, Patrik Karlsson, Josefin Månsson, Eva Samuelsson, Anneli Silvén Hagström, Lisa Skogens, Ninive von Greiff, Nicklas Dennermalm, Jesper Dunell

Läs mer om SUG här

Tisdagsseminarium

Sammankallande: Lars Brännström och Petra Ulmanen

Läs mer om seminariet

Allmänt högre seminarium för samtliga institutionens forskare