Tisdagsseminariet vid institutionen för socialt arbete HT 2020

 

Seminarierna ges via zoom.

Vill du delta i ett seminarium, kontakta Lars Brännström eller Maria Andersson Vogel för länk.

 

8 september

En fråga om ekonomi och/eller attityder? Gifta kvinnors vara eller inte vara på
arbetsmarknaden i det sena 1960-talets Sverige.
Susanne Alm, docent i sociologi, Stockholms universitet.

22 september

Feministisk tisdag: Neurodiversity Studies: A new critical paradigm.
Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, docent i sociologi, Södertörns högskola.

6 oktober

Heder och manlighet i spänningsfältet mellan konkurrerande normsystem.
Devin Rexvid, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.

20 oktober

Feministisk tisdag: Ensamstående mammor och hemlöshet - ett kritiskt feministiskt perspektiv.
Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete, Malmö universitet

3 november

Pedagogiskt seminarium: Hur kan vi arbeta med studenters skrivande? Mål,
redskap och vägar framåt.
Sanna Tielman, fil. dr. sociologi, och Torbjörn Bildtgård, docent i sociologi,
Stockholms universitet.

17 november

Feministisk tisdag: Betydelsen av kön, klass och etnicitet i LVU-mål
Maria A Vogel, fil.dr. i socialt arbete och Tove Pettersson, professor i
kriminologi, Stockholms universitet

1 december

Textseminarium: Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om
bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ- och
familjeomsorgen.
Emelie Shanks, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.

15 december

Ansökningsseminarium