Tisdagsseminariet vid institutionen för socialt arbete VT 2020

 

Samtliga seminarier fr.o.m. mars är inställda pga den pågående epidemien.

 

11 februari     Skulder hos Kronofogden och skadliga alkoholrelaterade utfall.
Yerko Rojas, docent i sociologi, och Per Carlson, professor i socialt arbete, båda Södertörns högskola.

25 februari     Feministisk tisdag: Akademiskt hushållsarbete.
Sara Kalm, docent i statsvetenskap, Lunds universitet.

10 mars    Läsinterventionsprojekt vid särskilda ungdomshem.
Heidi Selenius, fil. dr. i psykologi, Stockholms universitet.

24 mars    Skolans och skolpolitikens betydelse för elevers välmående.
Björn Högberg, fil. dr. i socialt arbete, Umeå universitet.

7 april     Feministisk tisdag: Tjejers våld. Våldets tjejer.
Linda Arnell, fil.dr. i socialt arbete, Örebro universitet.

21 april    Traumatisk stress hos flyktingföräldrar – hur påverkas barnen?
Lisa Berg, docent i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

5 maj     Feministisk tisdag: Neurodiversity Studies: A new critical paradigm.
Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, docent i sociologi, Södertörns högskola.

19 maj     Textseminarium: Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen.
Emelie Shanks, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.

2 juni     Feministisk tisdag: Ensamstående mammor och hemlöshet - ett kritiskt feministiskt perspektiv.
Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete, Malmö universitet.