Tisdagsseminariet vid institutionen för socialt arbete VT 2019

15 januari
Ansökningsseminarium


29 januari Feministisk Tisdag!
”Jag har aldrig haft sånna problem”: unga mäns diskursiva-affektiva praktiker och motstånd mot känslomässig sårbarhet i fängelse
Anna Gradin Franzén, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.


12 februari
Born in 1953: The story about a post-war Swedish cohort, and a longitudinal research project.
Sten-Åke Stenberg, professor i sociologi, Stockholms universitet


26 februari Feministisk Tisdag!
Att bli föräldrar. Betalt och omvårdande arbete i samkönade och olikkönade par i Sverige och internationellt.
Marie Evertsson, professor i sociologi, Stockholms universitet


12 mars
Hjälpsökandets dilemman - organisering av stöd och behandling vid alkohol-, narkotika- och spelproblem.
Eva Samuelsson, fil.dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.


26 mars Feministisk Tisdag!
Det gemensamma: om den svenska välfärdsmodellen
Irene Wennemo, fil.dr. i sociologi, arbetat med välfärdspolitiska frågor på bland annat LO samt varit statssekreterare hos Ylva Johansson under den senaste mandatperioden


9 april
Ensamkommande ungdomar i SiS-vård: Panikåtgärd eller nödvändig insats?
Åsa Backlund, fil. dr. i socialt arbete och Katarina Thorén, docent i socialt arbete, Stockholms universitet


23 april Feministisk Tisdag!
Ungdom i periferin. Identitet, plats och motstånd bland ungdomar på svensk landsbygd
Susanna Areschoug, doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet


7 maj
Housing, poverty and the welfare state: Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation.
Ida Borg, fil. dr. i kulturgeografi, Stockholms universitet


21 maj Feministisk Tisdag special!
GMS – Genusakademins mobila seminarium arrangeras av och vid institutionen för socialt arbete. Mer info kommer.