Tisdagsseminariet vid institutionen för socialt arbete HT 2019

10 september    Kriminella karriärer – stabilitet och förändring över levnadsbanan.
Fredrik Sivertsson, fil.dr. i kriminologi, Stockholms universitet.

24 september    Feministisk tisdag: Inte för vinnings skull? Intersektionella perspektiv på hemtjänstföretagande i Sverige.
Helene Brodin, docent i socialt arbete, Stockholms universitet.

8 oktober         Geografisk kontext och livsbanor.
Eva Andersson, professor i kulturgeografi, Stockholms universitet.

22 oktober       Feministisk tisdag: Kön och skuld – genusskapande processer i mötet mellan överskuldsatt och välfärdsprofessionell.
Julia Callegari, doktorand i socialt arbete, Mälardalens högskola.

5 november     Metodseminarium: Hur hantera stora material med kvalitativa metoder?
Lisa Skogens, docent i socialt arbete, och Ninive von Greiff, docent i socialt arbete, Stockholms universitet.

19 november   Feministisk tisdag: Organisatorisk omsorg - anhörigas insatser som navigatörer, koordinatörer och talespersoner i relation till äldreomsorgen.
Petra Ulmanen, fil.dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.

3 december      The exposed child in cases of bullying and degrading treatment at the Swedish Schools Inspectorate. An ideal or not so ideal victim?
Katarina Alexius, docent i juridik, Stockholms universitet.

17 december    Feministisk tisdag: Intimate partner violence and help-seeking in lesbian and queer relationships.
Nicole Ovesen, doktorand i genusvetenskap, Uppsala universitet.