Tisdagsseminariet vid institutionen för socialt arbete HT 2020

 

Seminarierna ges via zoom.

Vill du delta i ett seminarium, kontakta Lars Brännström eller Maria Andersson Vogel för länk.

15 december

Ansökningsseminarium

Tisdagsseminariet vid institutionen för socialt arbete VT 2021

19 januari  (v.3):    Textseminarium: Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen.
Emelie Shanks, fil. dr. i socialt arbete, SU


2 februari (v.5):        Barns relationer med våldsutövande fäder
Anna L Jonhed, fil. dr. i socialt arbete, ORU


16 februari (v.7):    Drömmen om grannskapet som lösningen på samhällsproblemen.
Susanne Urban, docent i sociologi, IBF/UU


2 mars (v.9):         Psykosocialt välbefinnande hos unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.
Tina Lundberg, fil. dr., Avd. för socialt arbete, KI


16 mars (v.11):     Textseminarium: Adverse childhood experiences, household dysfunction and long-term educational outcomes in individuals with experience of out-of-home care.
Hilma Forsman, fil. dr. i socialt arbete, SU
                      

30 mars (v.13):     Stenar, maskrosor och stålfjädrar: perspektiv på användningen av resiliensbegreppet inom hälsovetenskaperna.
Karl Gauffin, fil. dr. i folkhälsovetenskap, SU


13 april  (v.15):         Feministisk tisdag: Maktordningar vid möten inom akademin
    Susanne Andersson, fil.dr. i pedagogik, SU


27 april (v.17):     Uppdrag standardisering: införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten
Mikael Skillmark, fil. dr. i socialt arbete, JU


11 maj (v.19):     Kontrollerande granskning och organisatorisk autonomi: en studie om resursberoende och självständighet hos NGOs
Malin Arvidsson, fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete, LU


25 maj (v.21):        Skolklimat och närvaro.
Martin Karlberg, fil. dr. i pedagogik, UU


8 juni (v.23):     Betydelsen av kön, klass och etnicitet för bedömningar i LVU-mål
    Maria A Vogel, fil. dr. i socialt arbete och Tove Pettersson, professor i kriminologi, SU