4 september    

Utbildningsutfall bland långtidsplacerade barn: Spelar fosterföräldrarnas utbildningsnivå någon roll?

Marie Berlin, doktorand i sociologisk demografi, Stockholms universitet

 

18 september     Feministisk Tisdag!

Queera livslopp: Att leva och åldras som lhbtq-person.

Anna Siverskog, fil.dr. i Äldre och Åldrande, Lunds Universitet

 

2 oktober  Feministisk Tisdag!

Tid att städa. Vardagsstädningens praktik och politik.

Fanny Ambjörnsson, fil.dr. i socialantropologi och forskare i genusvetenskap, Stockholms universitet.

 

16 oktober

Barn och ungdomar utsatta för "stigma-relaterat trauma": Berättande, aktörskap och stödbehov.

Anneli Silvén Hagström, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet

 

INSTÄLLD pga SJUKDOM!

30 oktober       Feministisk Tisdag!

Embodying "the bogeyman": Stories of change and narrative selves among young inmates.

Anna Gradin Franzén, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

 

13 november  

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott.

Michael Tärnfalk, fil.dr. i socialt  arbete, Stockholms universitet   

 

27 november Feministisk Tisdag!

Reformer på 1970-talet och förändringar i kvinnors förvärvsarbete.

Ann-Zofie Dufvander, professor i demografi, Stockholms universitet.

 

11 december

Welfare societies in work with EU citizens - dependence, collaboration or what?

Renate Minas, docent i socialt arbete, Stockholms universitet