Vi bedriver forskning och undervisning kring substansbruk (av t ex alkohol och narkotika) och beteendeproblem (t ex spel). Tematiskt täcker våra olika projekt in tre övergripande områden:

  1. Hur politik och ideologi inom substansbruksområdet formar människors vardag.
  2. Praktiknära studier av interventioner inom socialtjänst men även inom hälso-/sjukvård och frivilligorganisationer.
  3. Brukarperspektiv på interventioner, förändringsprocesser och livsvillkor.

Vi ses ca en gång per månad för seminarium eller workshop. Substansbruksgruppen är öppen även för tillfälligt deltagande.

Kommande seminarier/workshops

Fredag 17 sept 2021, 11.30-13.00 (zoom)
Fredag 15 okt 2021, 11.30-13.00 (zoom)
Fredag 19 nov 2021, 11.30-13.00
Fredag 17 dec 2021, 11.30-13.00

Zoomlänk skickas till deltagarna strax före mötet.

 

Pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt där medlemmar i substansbruksgruppen deltar

Cannabisanvändare i Sverige

En förbättrad praktik med situerad dokumentation - ett kontextuellt perspektiv

Femårsuppföljning av klienter som varit i behandling för alkohol- och/eller drogproblem

Hjälpsökandets dilemman – om behov och erfarenheter av samt hinder för kontakt med vården vid spel- och alkoholproblem

Rätt beslut i rätt tid: en studie av sug och återfall bland personer med beroendeproblematik

Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar? En empirisk analys av olika förklaringsmodellers relevans för Sverige.

Aktuella publikationer (ett urval)

 

Mats Ekendahl

Alexander Björk

Nicklas Dennermalm

Jesper Dunell

Karin Heimdahl

Sofia Härd

Patrik Karlsson

Josefin Månsson

Eva Samuelsson

Anneli Silvén Hagström

Lisa Skogens

Ninive von Greiff