Forskarna i gruppen har studerat och utvecklat social kunskap om psykiska problems uppkomst och återhämtning och den praktik som utvecklats inom socialtjänsten kring denna fråga. Samverkansfrågor har studerats. Brukarnas erfarenhetskunskap har spelat en viktig roll i denna kunskapsutveckling.

Vi har publicerat forskningsartiklar om 

  • Boendestöd
  • En tio års uppföljning av personer med en psykosdiagnos, där vi bland annat tittat på deras ekonomi, användning av socialtjänstens och psykiatrins insatser, hantering av läkemedel och återhämtning.
  • En social vardagspraktik
  • Hjälpande professionella relationer
  • Samverkan mellan beroendevård, psykiatrisk vård och socialtjänst
  • Föräldrar till barn med psykiska problem, deras vardagsliv och upplevelser av vården

Gruppen har även under flera år organiserat regelbundna öppna forskardagar på institutionen där olika studiers resultat presenterats för socialarbetare och andra intresserade. Vi har även haft forskardagar med internationella forskare som Stefan Priebe, Bruce Wampold, Larry Davidson och Jerry Tew.

Nu läggs gruppen ner. Men forskning på detta tema fortsätter på institutionen.

Lästips för den intresserade:

Andersson, G., Denhov, A., Bülow, P. & Topor, A. (2015). Aloneness and loneliness – Persons with severe mental illness and experiences of being alone. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol 17, no 4, 353-365 DOI:10.1080/15017419.2014.941927

Andersson, G. (2016). What makes a supportive relation supportive? The social climate in supported housing for people with psychitric disabilities. Social Work in Mental Health, 14, 5, 509-529.

Andersson, G., Bülow, P., Denhov, A. & Topor, A. (2016). Från patient till person – Om allvarliga psykiska problem, Vardag, vård och stöd, Lund: Studentlitteratur.

Anderson, G. & Denhov, A. (2019). "När man är i psykisk ohälsa är det viktigt att vara social”. Organiserad sysselsättning & personer med allvarliga psykiska problem. FoU-Södertörns skriftserie nr 172/19. www.fou-sodertorn.se  

Andersson, G., Ellegård, K., Bülow, P., Denhov, A., Vrotsou, K., Stefansson, C-G. & Topor, A. (2019). A longitudinal study of men and women diagnosed with psychosis: trajectories revealing interventions in a time-geographic framework. GeoJournal https://doi.org/10.1007/s10708-019-10036-y

Bülow, P., Andersson, G., Denhov. A. & Topor, A. (2016). Experience of psychotropic medication – An interview study of persons with psychosis, Issues in Mental Health Nursing, 37(11), 820-828. DOI: 10.1080/01612840.2016.1224283

Bülow, P., Topor, A., Andersson, G., Denhov, A. & Stefansson, C-G. (2020). The Stockholm Follow‑up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): A 10‑year Follow‑up 2004–2013. Community Mental Health Journal. https://doi.org/10.1007/s10597-020-00740-2

Matscheck, M., Ljungberg, A. & Topor, A. (2020). Beyond formalized plans: User involvement in support in daily living – users’ and support workers’ experiences. International Journal of Social Psychiatry. 66(2):156-162. DOI: 10.1177/0020764019894603

Matscheck, M.,  Piuva, K.,  Eriksson, L. & Åberg, M. (2019). The Coordinated Individual Plan – is this a solution for complex organizations to handle complex needs?, Nordic Social Work Research, 9:1, 55-71, DOI: 10.1080/2156857X.2018.1489886

Matscheck, D & Piuva, K. (2020). Integrated care for individuals with mental illness and substance abuse – the example of the coordinated individual plan in Sweden, in European Journal of Social Work https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2020.1843409

Matscheck, D. & Piuva, K. (2021). In the Center or Caught in the Middle - Social workers' and health care professonals' views on user involvement in Coordinated Individual Plans in Sweden., in Health and Social Care in the Community. DOI: 10.1111/hsc.13311.  

Piuva, K. & Brodin, H. (2020). Just Like Any Other Family? Everyday Life Experiences of Mothers of Adults with Severe Mental Illness in Sweden, in Community Mental Health Journal https://doi.org/10.1007/s10597-020-0054.
Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (2014). Psychosis and poverty - Coping with poverty and severe mental illness in everyday life: Psychosis, vol 6, no 2, 117-127. http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2013.790070

Topor, A. & Denhov, A. (2015). Going beyond – Users’ experiences of helpful professionals. Psychosis, 7 (3), 228–236, http://dx.doi:10.1080/17522439.2014.956784

Topor, A., Andersson, G., Bülow, P., Stefansson C-G. & Denhov A. (2015). After the Asylum? The New Institutional Landscape. Community Mental Health Journal, 52 (6), 731–737 DOI 10.1007/s10597-015-9928-7015-9928-7

Topor, A., Ljungqvist, I. & Sandberg E-L. (2016). Living in poverty with severe mental illness - Coping with double trouble, Nordic Social Work Research, 6 (3), 201-210. DOI: 10.1080/2156857X.2015.1134629

Topor, A. & Ljungberg, A. (2016). “Everything is so relaxed and personal” – The construction of helpful relationships in individual placement and support, American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 19:4, 275-293. http://dx.doi.org/10.1080/15487768.2016.1255276

Topor, A. & Ljungqvist, I. (2017). Money, Social Relationships and the Sense of Self: The Consequences of an Improved Financial Situation for Persons Suffering from Serious Mental Illness, Community Mental Health Journal, Volume 53, Issue 7, pp 823–831. 

Topor, A., Bøe, T.D. & Larsen, I.B. (2018). Small Things, Micro-Affirmations and Helpful Professionals Everyday Recovery-Orientated Practices According to Persons with Mental Health Problems. Community Mental Health Journal, 54(8), 1212-1220 DOI 10.1007/s10597-018-0245-9

Topor, A., Skogens, L. & von Greiff, N. (2018). Building trust and recovery capital - The professionals’ practice. Advances in Dual Diagnosis. Vol 11:2, 76- 87. https://doi.org/10.1108/ADD-11-2017-0022

Topor, A., Stefansson, C.G., Denhov, A., Bülow, P. & Andersson, G. (2018). Institutional recovery. A ten-year follow-up study of persons after their first psychosis diagnosis; a critical reflexive approach. Psychosis, 10 (4), 263-274.

Topor, A., Denhov, A. & Bülow. P. (2019). Socialt arbete och människor med psykiska problem – en introduktion. Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 5-18.

Topor, A., Stefansson, C.G., Denhov, A., Bülow, P. & Andersson, G. (2019). Recovery and economy; salary and allowances: a 10-year follow-up of income for persons diagnosed with first-time psychosis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Vol. 54, nr 8, s. 919-926. https://doi.org/10.1007/s00127-019-01655-4.
Topor, A., von Greiff, N. & Skogens, L. (2019). Micro-affirmations and Recovery for Persons with Mental Health and Alcohol and Drug Problems: User and Professional Experience-Based Practice and Knowledge. International Journal of Mental Health and Addiction, https://doi.org/10.1007/s11469-019-00063-8.

Topor, A., Fredwall, T.E., Svoren Hodoel, E.K. & Larsen, I.B. (2021). Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives about the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health, Vol.4 No. 2., 29-47. ISSN: 2371-2376 

Topor, A., Matscheck, D. (2021). Diversity, Complexity and Ordinality: Mental Health Services Outside the Institutions—Service Users’ and Professionals’ Experience-Based Practices and Knowledges, and New Public Management. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 7075. https://doi.org/10.3390/ijerph18137075