FemSem (Feministiskt Socialpolitiskt seminarium) är en seminariegrupp vid institutionen som de senaste åren regelbundet samlats för att diskutera feministiska teorier och därtill kopplade frågor inom ramen för det socialpolitiska/socialvetenskapliga fältet. Sedan våren 2017 har denna verksamhet gått in i ett nytt skede och arrangerar regelbundet ett öppet seminarium för alla de vid institutionen som (oavsett förkunskaper) är intresserade av ett genusperspektiv på socialt arbete.

Första tisdagen i varje månad, kl. 14.30, är det Feministisk tisdag i rum 814. Träffarna sker i olika former och syftar till att skapa ett tryggt och utmanande rum för att diskutera feministiska teorier och dess relevans och användning på vårt gemensamma forskningsområde. Det kan till exempel handla om att vi tillsammans läst en text och diskuterar den, att en kollega presenterar sina teoretiska utgångspunkter och bjuder in till samtal om dessa teorier eller att vi bjuder in en gäst utifrån som får berätta om sitt arbete. Tanken är också att de som vill ska ges möjlighet att lägga fram texter under arbete för att ges chansen att diskutera användandet av feministisk teori i en pågående analysprocess.

Vårens program:

6 februari: När kvinnors sorg blir politik. Anhörigas roll i samhälleligt meningsskapande kring militär död. Maria Wendt, docent och lektor i statsvetenskap, och Cecilia Åse, docent i statsvetenskap och lektor i genusvetenskap berättar om sin forskning.

6 mars: Hedersrelaterat våld och förtryck – att upptäcka och våga beforska ett nytt socialt fenomen. Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och forskare vid vår institution, talar utifrån sina erfarenheter som forskare om hedersrelaterat våld.

10 april: Save the date! Mer information kommer.

8 maj:  ”Hemmafru byter yrke”: den svenska reformbyråkratins betydelse för kvinnors utträde på arbetsmarknaden. Åsa Lundqvist, professor i sociologi vid Lunds universitet talar utifrån sin nya bok Transforming Gender and Family Relations. How Active Labour Market Policies Shaped the Dual Earner Model.

Seminarierna följs av postseminarium med vin och mingel i personalrummet.

Vi hoppas att ni är många som är intresserade av att komma och delta!

Väl mött,

FemSem genom

Maria Andersson Vogel och Klara Hussénius