Minas, R., Jakobsen, V., Kauppinen, T., Korpi, T. & Lorentzen, T. (2016). The Governance of Poverty: Welfare Reform, Activation Policies, and Social Assistance Benefits and Caseloads in Nordic Countries. Working Paper/Department of Social Work, 2016:1. Stockholm:  institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Minas, R., Jakobsen, V., Kauppinen, T., Korpi, T. & Lorentzen, T. (2016). The Governance of Poverty (318 Kb)

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt? Working Paper/Department of Social Work, 2015:2. Stockholm, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsen (450 Kb)

Minas, R. & Enroth, N. (2015). Vulnerable EU citizens – local solutions and strategies in European cities. Working Paper/Department of Social Work, 2015:1. Stockholm, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Vulnerable EU citizens – local solutions and strategies in European cities (195 Kb)

Ekendahl, M. & Karlsson, P. (2015). Omtanke eller misstanke? En studie av hur ombud för Svenska Brukarföreningen beskriver substitutbehandling. Working Paper/Department of Social Work, 2015:1. Stockholm, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Ekendahl, M. & Karlsson, P. (2015). Omtanke eller misstanke? (561 Kb)

Minas, R., Bäckman, O., Jakobsen, V. , Korpi, T., Lorentzen, T. & Kauppinen, T. (2014). Rescaling inequality? Welfare reform and local variations in social assistance payments. Working Paper/Department of Social Work, 2014:2. Stockholm, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Minas, R. et al. (2014). Rescaling inequality? (297 Kb)

Szebehely, M., Ulmanen, P. & Sand, A-B. (2014) Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Working Paper/Department of Social Work,2014:1. Stockholm, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Szebehely, Ulmanen & Sand (2014). Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjnin (906 Kb)

Brunnström, Fredrik (2013). Kommunförbundet/SKL med egna ord. Den offentliga arbetsgivarrollen i konkurrensens tid. Working Paper/Department of Social Work, 2013:4. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Brunnström, F. (2013). Kommunförbundet/SKL med egna ord. Den offentliga arbetsgivarrollen i konkurre (1374 Kb)

Gunnarsson, Evy & Karlsson, Lis Bodil (2013). "Man slutar inte dricka för att man får städat" - om bistånd, hemtjänst och alkohol. Working Paper/Department of Social Work, 2013:3. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Gunnarsson, E & Karlsson, L B (2013). "Man slutar inte dricka för att man får städat" - om bis (305 Kb)

Sallnäs, Marie & Wiklund, Stefan (2013). To study living conditions among children in out of home care - Is equality a reasonable ambition? Working Paper/Department of Social Work, 2013:2. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Sallnäs, M. & Wiklund, S. (2013). To study living conditions among children in out of home care (477 Kb)

Minas, Renate (2013). Europeisk socialpolitik möter den lokala arenan. EU:s inverkan på det sociala arbetet i Stockholms stad. Working paper/Department of Social Work 2013:1. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Minas, R. (2013) Europeisk socialpolitik möter den sociala arenan. (695 Kb)