Avhandlingar

Hur får jag tag på avhandlingar som är skrivna vid institutionen?

De flesta avhandlingar och rapporter finns att hämta hem i fulltext via DiVA, se nedan.

Om du söker en avhandling eller rapport i bokform hänvisar vi till respektive författare. Författaren kontaktas via e-post på [förnamn.efternamn@scoarb.su.se]. Observera dock att vissa författare inte längre är anställda på institutionen för socialt arbete, och denna adress är då inte längre i funktion. Ni får då ett automatgenererat svar från e-postservern om detta. Om ni inte lyckas få kontakt med författaren på detta sätt kan vi försöka hjälpa till att söka efter författaren. Kontakta oss då på info@socarb.su.se. Glöm inte att ange vilken författare och vilken avhandling ni söker och att ni misslyckats med att få kontakt med författaren själv. Många avhandlingar och rapporter säljer dock slut.

Avhandlingar vid Institutionen för socialt arbete

Vill du köpa den tryckta boken, kontakta författaren.

Avhandlingar och licavhandlingar