Thorslund, M., Bergmark, Å., och Parker, M.G. (1997). Difficult decisions on care and services for elderly people: the dilemma of setting priorities in the welfare state. Scandinavian Journal of Social Welfare 6; 197-206.

Thorslund, M. (1997). Flyttningsstudierna i Sundsvall 1980-1996. Socialmedicinsk tidskrift 6-7, 284-289.

Wills, P., Claesson, C.B., Fratiglioni, L., Fastbom, J., Thorslund, M., och Winblad, B. (1997). Drug use by demented and non-demented elderly people. Age and Ageing 26; 383-391.

Larsson, K., och Thorslund, M. (1997). Hemsjukvård - socialtjänst eller primärvård? Rapporter/Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum; 1997:3.

Thorslund, M. (1998). De allra äldstas situation. Äldreomsorgens vardag. Stockholm: Socialvetenskapliga forskningsrådet, s. 18-30.

Gustafsson, TM., Isacson, D.G.L., och Thorslund, M. (1998). Mortality in elderly men and women in a Swedish municipality. Age and Ageing 27; 585-593.

Ahacic, K., Barenthin, I., och Thorslund, M. (1998). Changes in Swedish dental health 1968-91. Swedish Dental Journal 5-6; 211-222.

Gurner, U., och Thorslund, M. (1998). Utskriven från geriatrisk klinik. Uppföljning av patienter, 75 år och äldre, inom Stockholms län. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 1998:V.

Giron, M.S.T., Claesson, C., Thorslund, M., Oke, T., Winblad, B., och Fastbom, J. (1999). Drug Use Patterns in a Very Elderly Population. A Seven-Year Review. Clinical Drug Invest 17; 389-398.

Wimo, A., Rönnbäck, E., Nyberg, A., Granholm, O., Thorslund, M. (1999). Nursing load in different care alternatives in Sweden during 18 years. Archives of Gerontology and Geriatrics 28; 205-216.

Wimo, A., Rönnbäck, E., Larsson, B., Eriksson, T., Eriksson, I.B., Thorslund, M. (1999). 'Misplacement' of elderly people in the caring organisation: reasons and alternatives. Archives of Gerontology and Geriatrics 28; 227-237.

Grimby, C., Fastbom, J., Forsell, Y., Thorslund, M., Claesson, C.B., Winblad, B. (1999). Musculoskeletal pain and analgesic therapy in a very old population. Archives of Gerontology and Geriatrics 29; 29-43.

Thorslund, M. (1999). Att föra ihop forskning och praktik. Problem och möjligheter. Spri rapport nr 491; 4-7.

Thorslund, M. (1999). Varför inte chock-sänkta taxor? Om nödvändigheten av att pröva andra alternativ - och noggrant utvärdera effekterna. Socialmedicinsk tidskrift 76; 393-395.

Thorslund, M. (2000). 20 års erfarenheter av äldres flyttningar till service och vård. Socialstyrelsen. Äldreuppdraget 99.

Thorslund, M. (2000). Äldreomsorgens dramatiska utveckling - om dilemman och målkonflikter. In: Pettersson, U. (ed). Etik och socialtjänst. Stockholm: Gothia.

Ahacic, K., Parker, M.G. och Thorslund, M. (2000). Mobility limitations in the Swedish population from 1968 to 1992 : Age, gender and social class differences. Aging, Clinical and Experimental Research 12; 190-198.

Thorslund, M. och Bergmark, Å. (2000). Solidarity and welfare transition. International Journal of social Welfare 9; 224-227.

Bernsten, C. och Thorslund, M. (2000). Läkemedelsanvändningen inom särskilda boenden för äldre. Betänkande av utredningen om läkemedelsförmånen, bilaga 6. SOU 2000:86.

Bergmark, Å., Parker, M.G. och Thorslund, M. (2000). Priorities in care and services for elderly people : a path without guidelines. Journal of Medical Ethics 26; 312-318.

Bergmark, Å., Thorslund, M. och Lindberg, E. (2000). Beyond benevolence - solidarity and welfare state transition in Sweden. International Journal of social welfare 9; 238-249.