Hübner, L (1989) Tvånget gentemot narkotikamissbrukare - en fråga om legitimitet. Rapport, Institutionen för socialt arbete

Hübner, L (1990) Frihetsberövande och missbruk. En fråga om legitimitet. Rapport, Institutionen för socialt arbete.

Hübner, L (1991) Missbruk och tvångsvård. De nordiska ländernas lagstiftning om vård av missbrukare utan eget samtycke. Nordnark 1991:2

Järvinen, M och Hübner, L ( 1994) Tvång och missbruk - en case-undersökning. I Järvinen, M och Skretting, A (1994) Missbruk och tvångsvård. NAD -publikation, nr.27. Helsingfors, Nordiska Nämnden för Alkohol -och Drogforskning.

Hakkarainen P, Hübner L, Laursen, L och Ödegård, E (1996) Drug use and public attitudes in the Nordic countries. I Hakkarainen, P, Laursen, L och Tigerstedt, C (1996) Discussing drugs and drug policy. NAD - publication nr. 31. Helsingfors, Nordiska Nämnden för Alkohol -och Drogforskning.

Ödegård E, Hakkarainen P, Hübner L och Laursen L (1996) Punishment and attitudes to the level of punishment in the Nordic countries. I Hakkarainen, P, Laursen, L och Tigerstedt, C (1996) Discussing drugs and drugpolicy. NAD - publication nr. 31. Helsingfors, Nordiska Nämnden för Alkohol -och Drogforskning.

Hübner, L (1998) Threatening problems in a welfare state. I Moskalewicz, J och Tigerstedt, C (1998) Public opinion on social problems. NAD -publication nr. 36

Hübner, L (2001) Narkotika och alkohol i den allmänna opinionen. Stockholm: Akademisk avhandling. Rapport i socialt arbete nr. 99.

Hübner, L (2003) Socialtjänst och terminologi. Stockholm: Socialstyrelsen. (Finns i fulltext på Socialstyrelsens hemsida).