Aktuellt

Foto: John Schnobrich/Unsplash

Ny webbinarie-serie med fokus på forskning om socialt arbete

Vill du veta mer om forskningen som bedrivs på Institutionen för socialt arbete? I höst startar en ny serie där våra forskare presenterar sitt arbete via zoom.

Debatt

Upprop kritiserar förslag till ny utlänningslag

Åsa Backlund och Henry Ascher har samlat 102 forskare i kritik mot ett förslag till ny utlänningslag som nu ligger på riksdagens bord. Forskarna kommer från hela landet och är verksamma inom olika vetenskapliga discipliner med forskning om migration och integration. Huvudkritiken i uppropet är att lagen går emot den samlade forskningskunskap som finns och att det kommer att få allvarliga följder om den röstas igenom. 

Ny artikel

Klara Hussenius: Social assistance assessments of couple households: A vignette study on...

Social work professionals’ assessments of social assistance (SA) eligibility for a heterosexual couple with a baby are examined. Professionals (n = 899) spread over 43 social service offices in 19 Swedish municipalities assessed a vignette. According to the vignette, one of [Läs mer]

Ny artikel

Mats Ekendahl & Patrik Karlsson: Comparisons in the making: youth accounts of cannabis use...

Research shows that cannabis is understood differently across cannabis cultures. In Sweden, young cannabis users are seen as vulnerable, problem-burdened and increasingly embracing drug-liberal attitudes. Despite low prevalence rates, youth cannabis use is considered a high-profile problem that warrants prohibition. [Läs mer]

Abstractsida för artikeln Choice, needs or equality?

Choice, needs or equality?

Elin Peterson och Helene Brodin beskriver i den här artikeln hur äldreomsorgen beskrivs av aktörer så som politiker, lokala myndighetsrepresentanter och representanter för intresseorganisationer.

Ny artikel

Reaching without outreaching: A comparative policy study of EU member states policy agenda on youth

Lisa Andersson och Renate Minas har publicerat en artikel i International Journal of Social Welfare. De har studerat hur stort genomslag den så kallade ungdomsgarantin fått i EU:s medlemsstater. Resultaten visar bland annat att tidiga insatser, så som uppsökande insatser, inte förekommit i någon större utsträckning. Socialt arbete är i stort sett frånvarande i insatserna.

Aktuell pedagogik

Ny forskarhandledningsmodell — det bästa av två världar?

Joakim Isaksson kommer under det kommande året verka som pedagogisk ambassadör. Uppdraget innebär dels att arbeta för att utveckla pedagogiken vid Stockholms universitet och dels att vid vår egen institution stödja kolleger och leda pedagogiska diskussioner vid seminarier och lärardagar. Han kommer också att arbeta med att utveckla en ny handledningsmodell för examensarbeten. 

Läs mer om årets pedagogiska ambassadörer

Äldreomsorg och covid-19

Tine Rostgaard har fått  992 000 kronor från Forte för en systematisk litteraturöversikt om äldreomsorg och covid-19. I studien som ska genomföras under 2021 medverkar också Elin Peterson och Marta Szebehely.

Brottsoffermyndighetens logotyp

Ny professor: Carolina Överlien

Carolina Överlien har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga.

Foto: Eva Dalin

Ny publikation

I huvudet på en socialpedagog

Christer Cederlund har tillsammans med Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson gjort en studie av yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik.

Lars Brännström ny professor

Lars Brännström har befordrats till ny professor i socialt arbete med inriktning mot kvantitativa metoder.

Debatt

”Bara hårdare tag mot unga räcker inte”

I en debattartikel diskuterar Peter Andersson, socionom och psykoterapeut, hur säkerhetsklassning av särskilda ungdomshem inte är en fruktbar väg att gå i utvecklingen av SiS.

Eva Samuelsson

Health, risk-taking and well-being

Ny artikel av Jukka Törrönen, Eva Samuelsson och Filip Roumeliotis: Health, risk-taking and well-being: doing gender in relation to discourses and practices of heavy drinking and health among young people

Omslag bok

Ny bok: Disciplinering, femininitet och tvångsvård

Maria Andersson Vogel har skrivit en bok om tjejers vardag och relationer vid särskilda ungdomshem.

Nordisk komparativ studie av långvarig utsatthet bland unga vuxna med erfarenhet av samhällsvård

Lars Brännström vid institutionen har i samarbete med forskare vid Stockholms universitet, Helsingfors universitet och det danska Nationella forsknings- och analyscentret för välfärd (VIVE) gjort en ny longitudinell studie där långvarig utsatthet (Not in Employment, Education or Training/NEET) bland unga vuxna med erfarenhet av samhällsvård i Sverige, Finland och Danmark uppmärksammas. Trots skillnader mellan länderna vad gäller tillgången till eftervårdsprogram och kopplingen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden visar studien att samhället i tillräcklig utsträckning inte tycks kunna kompensera för denna grupps utsatthet under barndomen i något av länderna.

Forskningsanslag till institutionen

Den 1 oktober beviljade Forte Hugo Stranz, Åke Bergmark och Nora Germundsson forskningsmedel om 2 970 000 SEK för projektet ”Mot ökad likriktning? Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd”.

Hilma Forsman och Lars Brännström har beviljats anslag från Forte

Hilma Forsman och Lars Brännström vid institutionen har som medsökande tillsammans med forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid SU samt forskare vid Stanford University, USA, och University of Liverpool, UK, beviljats 4 700 000 SEK för projektet "Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård".

Hilma Forsman, porträtt

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience

Hilma Forsman: Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on risk factors, pathways, and interventions

Tisdagsseminariet

Tisdagsseminariet

Varannan tisdag kl.14-15.30 har institutionen seminarier på olika teman. Det kan vara presentation av aktuell forskning inom socialt arbete, pedagogiska seminarier eller liknande.

Nytt Working Paper

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?

Kontakt

Prefekt:
Stefan Wiklund
Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld