Den 15de februari 2017 publicerar forskare vid Institutionen för socialt arbete en ny rapport om hur äldreomsorgens arbetsvillkor har förändrats mellan 2005 och 2015. Studien bygger på enkätsvar från cirka 1 200 undersköterskor och vårdbiträden i den svenska äldreomsorgen och från cirka 4 400 i motsvarande yrkespositioner inom äldreomsorgen i Danmark, Finland och Norge.

Rapporten visar på flera stora förändringar inom den svenska äldreomsorgen: antalet hjälptagare som en hemtjänstanställd möter under en arbetsdag har ökat påtagligt samtidigt som personalens handlingsutrymme och möjlighet att få stöd i arbetet av kollegor och chefer har minskat. Personalen i äldreboenden upplever sitt arbete som betydligt mer psykiskt och fysiskt tungt och även mycket mer tidspressat år 2015 än 2005. Nästan hälften av alla tillfrågade 2015 uppger att de allvarligt har funderat på att lämna arbetet – också det en påtaglig ökning sedan 2005.  Benägenheten att vilja sluta i yrket hänger tydligt samman med arbetsbelastning och brist på stöd och handlingsutrymme vilket väcker viktiga frågor om hur äldreomsorgen behöver förändras för att personalen ska orka och vilja fortsätta arbeta.

Rapporten kommer att presentas vid ett seminarium som arrangeras av Kommunal den 15 februari kl 9-11, och kommer att kommenteras av bland annat äldreminister Åsa Regnér och Kommunals ordförande Tobias Baudin. Mer information hittar du här: www.kommunal.se/nyhet/inbjudan-till-seminarium-vem-ska-arbeta-i-framtidens-aldreomsorg

Inför publiceringen av rapporten är författarna gästbloggare på Kommunals utredarblogg. Först ut är Marta Szebehely. Gå till bloggen

Anneli Stranz har därefter tagit vid som gästbloggare. Gå till bloggen

Avslutar gör Rebecka Strandell. Gå till bloggen