Medel kan sökas för forskningsinitiering,  för att genomföra ett mindre projekt, en delstudie eller för att avrapportera en genomförd studie.

Behöriga att söka är lärare (fast anställda lektorer eller professorer), doktorander och postdocanställda. Totalt fördelas en summa av cirka 700.000:-. Normalt ges ca 200.000:- per ansökan.  Ansökan om större belopp bör motiveras.

Sista ansökningsdag är 15 januari 2020.

Beslut fattas av dekanus efter beredning i CKVO:s ledningsgrupp.
Ansökningshandlingar CKVO rörlig resurs 2019 (Word dokument) (26 Kb)

För frågor kontakta någon av följande personer:
Ewa Mörtberg (Psykologiska institutionen), ewa.mortberg@psychology.su.se
Marie Sallnäs (Institutionen för Socialt arbete), marie.sallnas@socarb.su.se
Bozena Hautaniemi (Specialpedagogiska institutionen), bozena.hautaniemi@specped.su.se
Robert Ohlson (Institutionen för pedagogik och didaktik), robert.ohlsson@edu.su.se