Foto: Niklas Björling
Ulla-Karin Schön. Foto: Niklas Björling

Ulla-Karin Schön har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinder och äldre. Ulla-Karin är socionom med erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd samt som kurator i psykiatrisk vård. Hon disputerade 2009 med avhandlingen "Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa". För närvarande bedriver hon forskning kring brukares delaktighet i socialtjänstens praktik samt i forskning. Projekten är praktiknära och involverar såväl brukare som personal samt innefattar forskning kring hur användargenererade digitala lösningar kan bidra till klienters delaktighet.