Redaktörer för antologin har varit professor Tommy Lundström från institutionen för socialt arbete och jur. dr. Pernilla Leviner

Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter på den sociala barnavården tvångsvårdsingripandanden av barn och unga ur rättsvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv. Tanken är att boken ska ge kunskap om lagstiftningen, fakta om tvångsomhändertagandenas omfattning och vårdens innehåll och hur det sociala arbetet på detta område går till.

Boken vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete, juridik samt andra ämnen och verksamheter som på olika sätt handlar om och möter barn som riskerar att fara illa. Bidragen i boken är också av intresse för politiker beslutsfattare med koppling till den sociala barnavården. [texten hämtad från förlagets hemsida]

I boken ingår kapitel skrivna av forskare vid Stockholms universitet, däribland Katarina Alexius, Anna Hollander, Tommy Lundström, Marie Sallnäs, Michael Tärnfalk, Maria Andersson Vogel, Stefan Wiklund och Francesca Östberg. Läs mer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Leviner, P. & Lundström, T. (red.) (2017). Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer.