Tommy Lundström. Foto: Eva Dalin
Tommy Lundström. Foto: Eva Dalin

Tommy Lundström har fått pris för bästa artikel i tidskriften Socionomens forskningssupplement:

ADHD; Om förekomst, ökning och konsekvenserna för social barnavård. Socionomens forskningssupplement, nr 39, Socionomen nr 1 2016. Till tidskriften

Tommy Lundström forskar huvudsakligen om social barnavård, men även om evidensbaserat socialt arbete och det sociala arbetets organisering.