Vilken karaktär har våldet och hur många barn och unga utsätts? Vilka är barns strategier för att hantera våld i familjen? När väljer ett barn att berätta eller att avstå från att berätta om våldet? Hur underlättar eller försvårar professionella barns och ungas berättande? Varför känner många barn att de inte blir lyssnade på?
Detta är några av de frågor som avhandlas under dagen.

Carolina Överlien: "Barn och unga som utsätts för våld och övergrepp i hemmet"
Åsa Landberg: "Samtal med barn som utsatts för våld eller övergrepp"
Mariet Ghadimi "Hedersrelaterat förtryck och våld bland unga i Sverige - omfång och karaktär"

FRI ENTRÉ „ Tid och plats: 11 december 2018 kl. 10 - 17, Aula Svea, Sveavägen 160.

INGEN FÖRANMÄLAN. Först till kvarn.