Vilket är problemet?
    Professor Anders Bergmark, anders.bergmark@socarb.su.se

Cannabis: Förbudspolitik i en liberaliserad värld
    Fil.dr. Josefin Månsson, josefin.mansson@socarb.su.se

Klienter som vårdades för narkotikaproblem i Sverige på 1980-talet – Hur gick det sen?
    Docent Ninive von Greiff & docent Lisa Skogens, ninive.von.greiff@socarb.su.se; lisa.skogens@socarb.su.se

Ungdomar, behandling och normer
      Docent Mats Ekendahl, mats.ekendahl@socarb.su.se

Vardaglig och systematisk uppföljning inom socialtjänsten
      Fil.dr. Alexander Björk, alexander.bjork@socarb.su.se