Tillämpad välfärdsforskning

Stefan Wiklund beviljades 23 535 000 kronor i programstöd i den särskilda utlysningen kring tillämpad välfärdsforskning för projektet  ”Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier”. Från institutionen ingår även Maria Andersson Vogel, Åsa Backlund, Lars Brännström, Tommy Lundström, David Pålsson och Marie Sallnäs i projektgruppen.

Projekt:

Lars Brännström beviljades 3 000 000 kronor i bidrag för projektet  ”Fosterbarn som medelålders vuxna: För vem och under vilka omständigheter kan placering i familjehemsvård motverka ohälsa och sociala problem över levnadsbanan?” Från institutionen ingår även: Hilma Forsman och Bo Vinnerljung i projektgruppen.

Mats Ekendahl erhöll 3 000 020 kronor för projektet ”Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar? En empirisk analys av olika förklaringsmodellers relevans för Sverige”. Från institutionen ingår även Patrik Karlsson i projektgruppen.

Stefan Wiklund beviljades 4 100 000 kronor för projektet ”Familjehem som samhällsåtgärd: ett lekmannauppdrag i en tid av professionalisering och privatisering”. Från institutionen ingår även Marie Sallnäs, David Pålsson och Tommy Lundström i projektgruppen.

Postdok

David Pålsson erhöll en postdok för projektet ”Samhällets ansvar för familjehemsplacerade barn: villkor, strategier och betydelser av socialtjänstens uppföljning”