Aktuellt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
  4. Forskning
  5. Aktuellt
  6. Satsning på samverkan inom behandling av spelproblem

Satsning på samverkan inom behandling av spelproblem

Eva Samuelsson vid Institutionen för socialt arbete var en av de första i raden att beviljas samverkansmedel från Humanvetenskapliga områdesnämnden för ett projekt för ökad samverkan inom området spel om pengar. Den 29 april arrangerades en samverkanskonferens inom ramen för projektet.

Eva Samuelsson

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste i maj 2019 den första omgången av så kallade samverkansmedel, där forskare vid Humanvetenskapliga området fick möjlighet att söka forskningsmedel för att främja samverkansinsatser med det omgivande samhället. Eva Samuelssontilldelades medel för projektet ”Mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom reglering, prevention och behandling av spelproblem”. Hon menar att projektet syftar till att skapa nödvändiga mötesplatser för olika aktörer.

– Vi vill få till en samverkan med olika aktörer inom spelområdet, så att vi som forskare kan utöka våra kontaktytor med externa aktörer. Här ingår exempelvis myndigheter, ideella organisationer, vård- och omsorgsspersonal och inte minst brukare och deras anhöriga – i vår forskarroll möter vi myndigheter men inte så ofta de personer som aktivt berörs av den politik som bedrivs.

Varför tror du att just ditt projekt beviljades medel?

– Jag tror att det är ett ämne som ligger i tiden. Det är ett utvecklingsområde inom både forskning och utbildning som är ganska nytt i Sverige och vi behöver därmed öka samverkan med aktörer ute i samhället. Det är viktigt att vi inom universitetsväsendet har ett mer upparbetat kontaktnät.

Samverkanskonferensen om reglering, prevention och behandling av spelproblem gick av stapeln den 29 april och hade ett tvärvetenskapligt angreppssätt med representanter från vitt skilda forskningsfält såväl som externa aktörer.

– Det är så man måste angripa ett samhällsproblem – för att kunna minska skadeverkningarna av spelproblem så räcker det inte att arbeta individuellt med exempelvis ett medicinskt angreppssätt, man måste även arbeta för att se till att lagstiftningen påverkas, menar Eva Samuelsson

Vad hoppas du att projektet leder till?

Jag hoppas att vi kommer att öka kontaktytorna mellan aktörer, för det är något som har saknats. Att man möts under ett och samma tak. Oftast rör vi oss inom respektive skrå, men här har vi alla parter representerade. Jag tror att det kommer att leda till en ökad förståelse för komplexiteten i den här frågan.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsdatabasen
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld