Tema för forskardagen var: Socialpsykiatri i förändring? 25 år efter Psykiatrireformen och sedan …
Efter en Introduktion. Alain Topor (pdf) (98 Kb) följde tre föreläsningar om socialpsykiatrins framgångar med att hjälpa människor med allvarliga psykiska problem i ett liv utanför de slutna psykiatriska institutionerna:
Sociala verksamheters innebörder och effekter. Gunnel Andersson (pdf) (373 Kb)
Kan politiker och ledning lita på oss? David Matscheck (pdf) (213 Kb)
Det obetydligas betydelse. Alain Topor (pdf) (123 Kb)

Röda trådar mellan föreläsningarna handlade om:

  • Tillitens betydelse, mellan verksamhetsledningarna och personalen i kontakt med klienterna och mellan personal och brukare.
  • Att vidga personalens och brukarnas handlingsutrymme vad gäller tider, platser och roller.
  • Vardagens betydelse för människors självbild.
  • Mikrobekräftelsers betydelse

Nedan finner du de power point presentationer som visades under dagen.