Är olikheter och variation inom äldreomsorgen ett problem? 
Professor Marta Szebehely, Stockholms universitet 
Szebehely, presentationsbilder (423 Kb)

Självbestämmande och kontroll i den svenska hemtjänsten: Retorik eller praktik? 
Professor Anna Dunér, Göteborgs universitet 
Dunér, presentationsbilder (629 Kb)

”Klockan är det enda som har vett att gå” – om tidspress och hemtjänstens arbete med äldre personer som har alkoholproblem
Professor Evy Gunnarsson, Stockholms universitet 
Gunnarsson, presentationsbilder (349 Kb)

Anhörigomsorg i stad och land
Fil. dr Petra Ulmanen, Stockholms universitet
Ulmanen, presentationsbilder (501 Kb)

Konceptbaserade äldreboenden – både likhet och variation
Professor Håkan Jönson, Lunds universitet 
Jönson, presentationsbilder (1068 Kb)

 

 

Program Äldreforskardag 2018