Asylkommissionen är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Verksamheten bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Asylkommissionens sedan länge planerade antologi publiceras nu. Den har titeln Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? och innehåller 26 kapitel om förändringar i rättssäkerheten efter 2015. Så gott som samtliga beslut från politiskt håll under senare år har gått i restriktiv riktning med målsättningen att kraftigt minska antalet asylsökande människor i Sverige. Antologin är ett viktigt tidsdokument för att belysa konsekvenserna.

En av forskarna som medverkar i antologin är Åsa Backlund, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Läs mer om asylkommissionen och ladda ned antologin här

Läs mer om Åsa Backlund