Vid det första tillfället reflekterade professor Evy Gunnarsson om utvecklingen av genusforskning inom socialt arbete under de senaste decennierna. Det var ett mycket välbesökt seminarium vilket visar hur många av institutionens forskare som är intresserade av dessa frågor och att det fins ett stort behov av att lyfta och diskutera dem! Nästa tillfälle blir tisdagen den 4 april. Mer info kommer!

Här hittar du mer information om seminariet