Palle Storm. Foto: Eva Dalin
Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Palle Storm har beviljats ett forskningsanslag från Forte på 2 miljoner kronor för en tvåårig postdok-tjänst för projektet ”Arbete under (o)lika villkor: om hemtjänstens vardag och organisering i mångetniska arbetsgrupper”

Det övergripande syftet med post-dok projektet är att bidra till ökad kunskap om hemtjänsten som en mångetnisk arbetsplats och om personalens erfarenheter och arbetsvillkor under nya styrformer och organisatoriska villkor.

Projektet är en vidareutveckling av de teman som Palle undersökte i doktorsavhandling "Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor"