Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen
Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen

Carolina Överlien har i många år forskat och undervisat i frågor som rör barn och unga i svåra livssituationer. Speciellt har Carolina varit upptagen av frågor som rör våld, sexuella övergrepp, och omsorgssvikt, och framför allt det som sker i hemmet mot barn och unga.

Hon har också ett stort intresse för kvalitativa forskningsmetoder, och forskningsetik. De sista åren har hon drivit forskningsprojekt i Sverige och Norge som rör våld i ungas nära relationer.

Hennes sista bok som hon varit redaktör för är antologin 'International Handbook on Domestic Violence and Abuse', utgiven av Routledge i 2021. Hon är också initiativtagare till European Conference on Domestic Violence (ECDV) som sist gick av stapeln i Oslo i 2019, och är sedan 2018 associated editior av den amerikanska tidskriften 'Journal of Family Violence'.

Hon är stolt handledare till två av institutionens doktorander, Peter Andersson och Sibel Korkmaz, och undervisar och handleder på flera kurser på institutionen.