Låsta institutioner, särskilda ungdomshem, har en lång historia av kontroll, uppfostran och disciplinering av unga människor och är den mest ingripande åtgärd som samhället kan ta till. I Disciplinering, femininitet och tvångsvård tar författaren upp ett antal centrala aspekter av institutionsvardagen, såsom den strikt reglerade tillvaron, maktasymmetrin som är inbyggd mellan tjejer och personal samt hur relationer tjejerna emellan skapas och hindras av institutionsmiljön. Genomgående analyseras också betydelsen av kön och genus och hur personalens föreställningar och förväntningar påverkar de intagna tjejerna. [text från Studentlitteratur]

Läs mer om boken

Andersson Vogel, M. (2020). Disciplinering, femininitet och tvångsvård. Tjejers vardag vid särskilda ungdomshem. Studentlitteratur.