Mats Ekendahl har utseetts till professor i socialt arbete.

Mats Ekendahl är socionom och disputerade 2001 på en avhandling om klienternas upplevelser av tvång och motivation inom missbruksvården. Sedan dess har han bedrivit forskning om problematiskt substansbruk. Denna har inkluderat studier av både brukare, personal inom socialtjänst samt hälso-/sjukvård, samt de politiska och ideologiska diskurser som omger praktiken. På senare tid har Mats Ekendahl forskat specifikt kring olika sätt att se på cannabis och de antaganden som detta substansbruk är förknippat med i Sverige. För närvarande medverkar han även i ett projekt som analyserar hur klienters ”sug” och återfall beskrivs och hanteras inom missbruksvården.