Varje år söker Sveriges forskare externa medel för att finansiera forskningsprojekt. Konkurrensen är hård och många blir utan. I den ansökningsomgång hos forskningsrådet FORTE som nyligen avslutats har dock flera av institutionens forskare/lärare fått medel för sina projekt. Vi ser fram emot många spännande forskningsår som kommer. Här kan du läsa mer om de olika studierna och de som kommer att arbeta med dem.

Att fastställa och möta behov: socialarbetares bedömning av ekonomiskt bistånd. Projektledare är Åke Bergmark. Dessutom kommer Hugo Stranz och Klara Hussenius arbeta med studien. De har fått 3 130 000 kronor.

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Studien leds av Stefan Wiklund, som kommer att arbeta tillsammans med Hugo Stranz och Åke Bergmark. De har fått 2 130 000 kronor.

Omsorgsyrken på olika arenor: organisation, arbetsinnehåll, relationer och arbetsmiljö. Marta Szebehely är projektledare och kommer att arbeta tillsammans med Sara Erlandsson, Helene Brodin och Viveca Selander. 3 364 000 kronor.

Social barnavård som marknad - hur formas institutionsvårdens utbudssida? Tommy Lundström leder det här projektet och kommer att arbeta tillsammans med Gabrielle Meagher, Marie Sallnäs, Stefan Wiklund och Emelie Shanks. Rådet gav 3 375 000 kronor för studien.

Hjälpsökandets dilemman - om behov och erfarenheter av samt hinder för kontakt med vården vid spel- och alkoholproblem. Postdoc-bidrag för Eva Samuelsson, 1 600 000 kronor.

Samordningsproblem i vårdkedjan för de mest sjuka äldre: hur uppfattar deras vuxna barn att vården och omsorgen fungerar och vad blir konsekvenserna för dem när samordningen brister? Petra Ulmanen, 1 700 000 kronor från Stockholms läns landsting.