Lars Brännström har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot kvantitativa metoder.

Hans vetenskapliga arbete inbegriper följande intresseområden:
1) Longitudinella studier av social, ekonomisk och hälsomässig ojämlikhet, och
2) Resultat av sociala interventioner.
Medan det förra syftar till att öka förståelsen av orsakerna bakom sociala problem handlar det senare om hur effektiva olika åtgärder är som syftar till att minska och förebygga sociala problem.