De studerade i vad mån föräldrars socioekonomiska status, genomsnittlig socioekonomisk status hos föräldrarna till de ungdomar som går i skolan och ungdomars utbildningsinriktning samvarierade med dels berusningsdrickande hos ungdomarna och dels med förekomsten av alkoholrelaterade skador. Slutsatserna av studien indikerar att den socioekonomiska statusen tydligare samvarierar med alkoholrelaterade skador än med berusningsdrickande. Det här tyder på att ungdomars socioekonomiska miljö kan spela roll för ojämlikhet när det gäller vilka som riskerar alkoholrelaterade skador.

Studien är en del av forskningsprojektet ”Alcohol-related harm among adolescents”.

Abstract

 Aims: The study aims to examine how socio-economic status (SES) among youth is related to binge-drinking and alcohol-related problems using three SES indicators: (i) SES of origin (parental education level), (ii) SES of the school environment (average parental education level at student's school) and (iii) SES of destination (academic orientation). Methods: Cross-sectional data on upper secondary students (n= 4448) in Sweden. Multilevel logistic and negative binomial regression were used to estimate the relationship between each SES indicator and binge-drinking and alcohol-related problems, respectively. Results: Only SES of destination was significantly associated with binge-drinking, with higher odds for students in vocational programmes (OR= 1.42, 95% CI= 1.13-1.80). For the second outcome, SES of destination (rr=1.25; 95%CI=1.08-1.45) and SES of the school environment (rr=1.19, 95% CI=1.02-1.39) indicated more alcohol-related problems in vocational programmes and in schools with lower-educated parents. After adjustment for drinking patterns, the relationship remained for SES of the school environment, but became non-significant for SES of destination. Conclusion: Our results suggest that the SES gradient among youth is stronger for alcohol-related problems than for harmful drinking. By only focusing on SES differences in harmful alcohol use, researchers may underestimate the social inequalities in adverse alcohol-related outcomes among young people. Our findings also support the notion that the environment young people find themselves in matters for social inequalities in alcohol-related harm.

 Thor, S., Karlsson, P. and Landberg, J. (2019). Social Inequalities in Harmful Drinking and Alcohol-Related Problems Among Swedish Adolescents. Alcohol and Alcoholism, Juni 2019. DOI: 10.1093/alcalc/agz044

Om Patrik Karlsson

Om Jonas Landberg

Om Siri Thor