Ylva Spånberger Weitz har beviljats 1 500 000 kr från Fortes utlysning Tillämpad välfärdsforskning, för projektet "Undervisning om socialtjänsten i skolan – lärande utvärdering av en social innovation som syftar till att öka socialtjänstens tillgänglighet för barn och unga"