Ulla-Karin Schön har beviljats 4 996 000kr från Fortes utlysning Tillämpad välfärdsforskning, för att genomföra ett treårigt forskningsprojekt som avser att främja brukardelaktighet i socialtjänstens insatser. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskare från institutionen för socialt arbete, data- och systemvetenskap samt lingvistik, vid Stockholms Universitet.