Riksbankens jubileumsfond har beviljat:

Anders Bergmark får 6,9 miljoner kronor för projektet Föreställningen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

 

Forskningsrådet Forte har beviljat forskingsmedel för fem treåriga projekt samt för en tvåårig gästforskarvistelse till Institutionen för socialt arbete.

Åsa Backlund får 3 miljoner kronor för projektet Ensamkommande barn i den sociala barnavården: En studie av mottagandets organisering och utformning i socialtjänst och institutionsvård.

Mats Ekendahl får 2,3 miljoner kronor för projektet Unga cannabis-/spiceanvändare i Sverige - vilka är de, vad är deras problem och varför söker de inte socialtjänstens hjälp?

Renate Minas får 1,7 miljoner kronor för projektet Fri rörlighet utan att kunna stanna? - en studie av hur svensk socialtjänst hanterar nödställda EU migranter.

Lisa Skogens får 3,1 miljoner kronor för projektet Långsiktiga konsekvenser av Individ- och familjeomsorgens insatser för personer vårdade för narkotikamissbruk – en långtidsuppföljning via registerdata.

Ninive von Greiff får 2,8 miljoner för projektet  Återhämtningsprocessen för människor med missbruks- och psykiatrisk problematik: brukares och professionellas perceptioner av individuella, sociala och behandlingsrelaterade faktorers betydelse.


Dessutom har Albert Banerjee från York University i Kanada beviljats en tvåårig gästforskartjänst (COFAS) vid institutionen för projektet Omsorgskvalitet och tillsyn i äldreboenden. Lärdomar från internationell komparativ forskning och feministiska omsorgsteorier (värd Marta Szebehely)