Ulla-Karin Schön har beviljats 4.996.000 kr från Fortes utlysning Tillämpad välfärdsforskning, för att genomföra ett treårigt forskningsprojekt som avser att främja brukardelaktighet i socialtjänstens insatser. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskare från institutionen för socialt arbete, data- och systemvetenskap samt lingvistik, vid Stockholms Universitet.
Foto: Niklas Björling
Ulla-Karin Schön.
Foto: Niklas Björling

 

Ylva Spånberger Weitz har beviljats 1.500.000 kr från Fortes utlysning Tillämpad välfärdsforskning, för projektet "Undervisning om socialtjänsten i skolan – lärande utvärdering av en social innovation som syftar till att öka socialtjänstens tillgänglighet för barn och unga"
Ylva Spånberger Weitz. Foto: Eva Dalin
Ylva Spånberger Weitz.
Foto: Eva Dalin

 

Ninive von Greiff och Lisa Skogens har beviljats  2.580.000 kr för studien Femårsuppföljning av klienter som varit i behandling för alkohol- och/eller drogproblem. Five-year follow-up of clients treated for alcohol and/or drug problems.

Ninive von Greiff. Foto: Niklas Björling
Ninive von Greiff.
Foto: Niklas Björling

 

 
Lisa Skogens. Foto: Eva Dalin
Lisa Skogens.
Foto: Eva Dalin

 

Emelie Shanks har beviljats 2.140.000 kr för studien Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen Privatising the central core of social work – staffing agencies and decision-making in the personal social services.
Emelie Shanks. Foto: Vilhelm Stokstad
Emelie Shanks.
Foto: Vilhelm Stokstad

 

Anneli Silvén Hagström har beviljats 3.230.000 kr för studien Barn och ungdomar utsatta för "stigma-relaterat trauma": Berättande, aktörskap och stödbehov Children and youths exposed to ´stigma-related trauma´: Narration, agency and support needs.