Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor

 

Handledare: professor Evy Gunnarsson och professor Marta Szebehely, båda Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Opponent: Docent Katarina Andersson, Umeå universitet

 

Ordförande: professor Evy Gunnarsson

 

The meaning of gender and skin-color in the everyday life of nursing homes: the impact of organizational conditions