Tore Svendsen. Foto: Sanna Tielman
Tore Svendsen. Foto: Sanna Tielman

Stockholm Stad tog 2012 initiativet till att göra en studie om hur sambandet mellan brukares behov, utredningarnas kvalitet och beviljade insatser beaktas inom den sociala barnavården. Följs insatser som ges upp på ett systematiskt sätt och hur beaktas brukardelaktighet och brukarmedverkan i barnavårdsutredningarna? Detta har vår medarbetare Tore Svendsen undersökt och resultaten är dessvärre ganska nedslående.

Svendsen, T. (2016). Den sociala barnavården i Stockholm - behov, utredningar, insatser, uppföljning och brukardelaktighet 2013-2015. Forskningsrapport 2016:1. Stockholm: FoU-Nordväst.