Projektet ska integrera rättsanalytisk metod med samhällsvetenskapliga metoder som dokumentanalys och intervjuer med personal och ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen. Projektet är baserat vid Lunds universitet, finansieras av Forte och kommer att pågå under tre år.