Astrid Schlytter. Foto: Eva Dalin
Astrid Schlytter. Foto: Eva Dalin

Astrid är rättssociolog och arbetar sedan många år vid institutionen för socialt arbete. Hon har tillsammans med andra forskare vid institutionen publicerat en rad skrifter om detta. Just nu är hon bland annat involverad i projektet "Dansa! min kompis" - en förening som arbetar för att utsatta ungdomar ska må bättre och få redskap för socialisering och integration genom att dansa. Läs mer om Dansa!

Publikationer Astrid Schlytter

Artikel om Astrid Schlytter på Fadimegalan 2017